Zyskaj kluczową wiedzę i zredukuj ponoszone ryzyko

Bearstone Global jest prywatnym wywiadem i firmą doradczą. Zapewniamy dostęp do praktycznej wiedzy przy podejmowaniu strategicznych decyzji.

Bearstone łączy innowacyjne metody śledcze i wywiadowcze z ustrukturyzowanymi technikami analitycznymi. Dzięki takiemu podejściu nasi klienci otrzymują informacje niezbędne dla oszacowania potencjalnej dochodowości inwestycji oraz opracowania prognoz ryzyka związanego z planowanymi inwestycjami. Dodatkowo zapewniamy pomoc w ocenie stopnia dostosowania do wymogów prawnych, jak również wsparcie procesowe, które może się okazać niezwykle istotne podczas odnajdywania i odzyskiwania mienia.

Naszym klientom zapewniamy:

Dostęp do danych niezbędnych dla podejmowania optymalnych decyzji biznesowych

Informacje ułatwiające prawidłową wycenę i dające przewagę w negocjacjach

Pomoc w rozpoznaniu i ocenie ryzyka towarzyszącego podjęciu współpracy z nowym partnerem lub klientem

Wparcie w ocenie stopnia wypełnienia kryteriów inwestycyjnych

Weryfikację zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Wsparcie procesowe

Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa

Firma Bearstone Global powstała w 2007 roku jako start-up z dziedziny komercyjnych usług wywiadowczych. Początkowo działaliśmy głównie jako podwykonawcy innych firm z branży, ale w ciągu minionych dziesięciu lat rozwinęliśmy się i dzisiaj posiadamy zasięg światowy, realizując ponad 500 zleceń rocznie dla zróżnicowanego wachlarza klientów.