Poszukiwanie aktywów

Najczęsciej klienci zwracają się do Bearstone w celu rozwiania podejrzeń o oszustwo lub uzyskania pomocy w rozwiązaniu sporów potransakcyjnych. Kancelarie prawne zazwyczaj korzystają z naszych usług związanych z szeroko pojętym poszukiwaniem majątku podczas sporów sądowych, w których obiekt śledztwa jest dłużnikiem ich klienta. Wierzyciele przeterminowanych pożyczek (banki lub fundusze) zamawiają u nas wykonywanie wycen rzeczywistego majątku ich kontrahentów w sprawach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia.

Studium przypadku

Bearstone został zaangażowany przez londyńską kancelarię prawną w trakcie toczącego się już sporu sądowego z dłużnikiem z regionu Wspólnoty Niepodległych Państw. Naszym zadaniem było pozyskanie dokumentów i informacji z kilku jurysdykcji znanych z braku transparentności. Powód uciekł z jednego z krajów WNP po tym jak został postawiony w stan oskarżenia w sprawie oszustw i utworzenia złożonej sieci spółek offshore w domniemanym celu wyprania zdefraudowanych środków. Klient kancelarii prawnej posiadał postanowienie Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii o przejęciu majątku dłużnika.

Nasz zespół zaczął od sporządzenia profilu powoda. Charakterystyka oparta była na badaniu OSINT i informacjach dostarczonych przez klienta. Pierwsze tropy prowadziły na rynki zagraniczne, na których podmiot zlecenia był obecny. Zgromadzenie wstępnych informacji wywiadowczych zostało przeprowadzone we wszystkich jurysdykcjach dzięki naszym partnerom, którzy mieli również za zadanie przeprowadzenie obserwacji fizycznej (audio i wideo) i cybernetycznej. W tym zamym czasie pracownicy Bearstone zidentyfikowali kolejne tropy, które prowadziły do kilku innych krajów w Unii Europejskiej, Ameryce Północnej i Azji. Wyszło na jaw, że podmiot wykorzystuje podmioty gospodarcze typu offshore do ukrycia aktywów w krajach, w których nadal z tych aktywów mógł korzystać i czerpać korzyści.

Zidentyfikowaliśmy aktywa finansowe, nieruchomości i pakiety kontrolne w działających z zyskiem przedsiębiorstwach. Właśnie namierzenie tych firm, których podmiot okazał się właścicielem, było dla naszego klienta szczególnie istotne. Kancelaria prawna reprezentująca klienta wystąpiła do sądu o przejęcie aktywów tych firm.