Bogate i wielodziedzinowe doświadczenie naszych pracowników

Naszymi pracownikami są wielojęzyczni i pochodzący z różnych kultur koordynatorzy projektów i analitycy, posiadający bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Wspierają klientów Bearstone poprzez gromadzenie surowych danych i przetwarzanie ich na przystępne i szyte na miarę opracowania dotyczące ryzyka, z którym mierzy się klient. W rezultacie nasi zleceniodawcy mogą podejmować trafniejsze decyzje, oparte na pełniejszym zrozumieniu sytuacji.

Zasięg i jakość naszej sieci kontaktów

Poza pracownikami centrali, kluczowa dla skuteczności Bearstone jest również rozlegla siatka zaufanych współpracowników. Nasi partnerzy są zawsze poddawani skrupulatnej weryfikacji, dzięki czemu możemy ręczyć za ich wiarygodność. Dzięki specjalistycznej wiedzy, doświadczeniu oraz niezawodności naszych współpracowników, Bearstone posiada rzeczywisty światowy zasięg działania.

Nacisk na osobowe źródła informacji

Dzięki wsparciu ogólnoświatowej sieci współpracowników, Bearstone jest w stanie dyskretnie pozyskiwać informacjie od źródeł osobowych pozostających w bliskim otoczeniu przedmiotu danego dochodzenia. Po ich uzyskaniu, dane takie zostają uzupełniane o wiedzę ekspercką osób z rozległą znajomością danej branży, sektora lub sytuacji geopolitycznej w danym regionie, w zależności od specyfiki zlecenia.

Elastyczność podejścia

Zespół Bearstone zawsze szyje na miarę swoje działania tak, aby spełniały oczekiwania wyrażone przez klienta, dlatego właśnie w fazie wstępnej każdego zlecenia koncentrujemy się na pełnym zrozumieniu jego potrzeb. Dzięki temu możemy zaproponować zakres usług, najbardziej przydatny z punktu widzenia naszego zleceniodawcy.