Nasi klienci

Klienci Bearstone to firmy i instytucje z różnych branż i sektorów, w większości z siedzibami w USA, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej. Ich cechą wspólną jest potrzeba dostepu w odpowiednim czasie do wiarygodnych oraz aktualnych danych, które są dla nich niezbędne i stanowią fundament skutecznego podejmowania decyzji. Klientami Bearastone zatem są:

Korporacje oraz małe i średnie przedsiębiorstwa

Fundusze typu private equity i hedgingowe

Kancelarie prawne oraz doradcy finansowi i strategiczni

Banki detaliczne i inwestycyjne

Osoby o znaczących zasobach finansowych (tzw. high-net-worth individuals)

Międzynarodowe instytucje finansowe

Departamenty complaince, kontroli wewnętrznej oraz audytu wenętrznego firm

Instytucje rządowe i państwowe urzędy regulacyjne