Zasięg naszych dziań

Pracownicy centrali Bearstone koordynują działaniami szerokiej sieci współpracowników lokalnych, którzy z reguły odpowiedzialni są za pozysykiwanie informacji z jurysdykcji swojego zamieszkania i pochodzenia. Łącznie ze współpracownikami lokalnymi nasz zespół włada ponad dwudziestoma językami. Dzięki takiemu modelowi działania, posiadamy globalny zasięg, dający niezrównane możliwości w zakresie świadczenia prywatnych usług wywiadowczych.

Bearstone działa w całej Europie, włączając w to Wspólnotę Niepodległych Państw, a także w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i na znacznych obszarach Afryki.

W wielu przypadkach jesteśmy też w stanie realizować zlecenia w innych regionach świata, takich jak: Azja Południowo-Wschodnia czy Ameryka Łacińska, gdzie firma Bearstone jest obecna pośrednio poprzez swoich partnerów.