Insights

[Podcast] Whistleblowing with Rafał Hryniewicz and Krzysztof Krak [in Polish]

By November 8, 2018 March 9th, 2019 No Comments

In our first Bearstone Insights Podcast recorded in Polish, we discuss whistleblowing in light of recent global and Polish corporate scandals and planned regulation. The current regulatory dynamic that we are observing most probably will have a significant impact on the corporate landscape and whistleblowing itself.

W pierwszym odcinku Bearstone Insights Podcast nagranym w języku polskim rozmawiamy o whistleblowingu, czyli instytucji sygnalisty, w świetle ostatnich afer korporacyjnych oraz planowanych kroków ustawodawczych. Wprowadzane w Polsce zmiany prawne, jak również oddolny wzrost popularności whistleblowingu najprawdopodobniej będą miały istotny wpływ na świat biznesu oraz na instytucję sygnalisty i jego rolę.

Naszymi gośćmi są:

  • Rafał Hryniewicz, były oficera pionu kryminalnego Policji oraz analityka Centralnego Biura Antykorupcyjnego, obecnie Prezes Zarządu E-nform, platformy oferującej nowoczesne rozwiązanie informatyczne dla sygnalistów. Rafał jest również dyrektorem operacyjnym w Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego;
  • Krzysztof Krak, który ćwierć wieku spędził w organach ścigania – w tym w Interpolu i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, gdzie między innymi koordynował „Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Krzysztof specjalizuje się w problematyce związanej ze zwalczaniem i zapobieganiem korupcji oraz w analizie kryminalnej i wywiadowczej.

Gospodarzami naszego podkastu są:

  • Andrew de Roy, Partner Zarządzający Bearstone Global. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie wywiadu gospodarczego i śledztw biznesowych Andrew de Roy uznawany jest za jednego z najlepszych specjalistów w regionie Centralnej i Wschodniej Europy w tym obszarze. Przed założeniem Bearstone, Andrew pracował dla Financial Times Group jako szef biura fuzji i przejęć w Polsce. Andrew posiada licencję prywatnego detektywa wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  • Michael Cole koordynuje projektami wywiadu komercyjnego w Bearstone Global. Wcześniej służył jako oficer rezerwy w Jednostce Marynarki Wojennej przy University of London, studiując nauki polityczne i religioznawstwo w tamtejszej Szkole Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS). Jest członkiem Klubu Marynarki Wojennej przy St. James’s Square i Ogniska Polskiego w South Kensington.

Informacje zawarte w tym nagraniu są oparte na źródłach otwartych oraz analizach dostępnych w czasie nagrywania i mają wyłącznie ogólny charakter. Nie są one w zamierzeniu doradztwem w zakresie jakiejkolwiek sytuacji i nie powinny być traktowane jako doradztwo. Poglądy przedstawione w nagraniu nie powinny być traktowane jako oficjalne stanowisko firmy Bearstone Global Sp. z o.o. w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie stwierdzenia dotyczące kwestii finansowych, ustawodawczych lub prawnych są jedynie ogólnymi obserwacjami, opartymi na naszym doświadczeniu i nie powinny być uznawane za porady w powyższych obszarach. Wszystkie zapytania z powyższych zakresów powinny być kierowane do wykwalifikowanych doradców finansowych lub prawnych. W żadnym przypadku Bearstone Global nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe lub inne wynikające z decyzji podjętych na podstawie treści udostępnionych w naszych nagraniach.

The information shared in this podcast is based on available sources and analysis at the time of recording and is of a general nature only. It is not intended as advice regarding any individual situation and cannot be relied upon as such. The views presented should not be construed as being the views of Bearstone Global. Any statements concerning financial, regulatory, or legal matters are general observations based solely on our experience and may not be relied upon as advice in those areas, which we are not authorised to provide. All such matters should be reviewed with appropriately qualified financial, regulatory, or legal advisers. In no circumstances will Bearstone Global be liable for any loss or damage arising from decisions made or actions taken in reliance on the information contained in the recording.